รถเช่าไต้หวันพร้อมคนขับ

  เช่ารถและไกด์ไต้หวัน
  เช่ารถพร้อมคนขับออกทัวร์แบบส่วนตัว จัดกรุ๊ปเอง

  ** อัตราดังกล่าวรวม ค่าแรงคนขับ ค่าน้ำมัน ภาษีทุกชนิด และค่าผ่านทางแล้ว

  mpvseater

  MPV 7 ที่นั่งพร้อมคนขับ

   รูปแบบการเช่า  ราคารวมสุทธิ (บาท)
   เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 50 กม. จากเถาหยวนไปไทเปเท่านั้น  8,000
   ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง (เถาหยวน, ไทเป, เยหลิ่ว, จิ่วเฟิ่น)  17,000
    ** กรณีไป ซันมูนเลค (Sun Moon Lake) ต้องเช่ารถขั้นต่ำ 2 วัน

  minibusseater

  Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

   รูปแบบการเช่า  ราคารวมสุทธิ (บาท)
   เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 50 กม. จากเถาหยวนไปไทเปเท่านั้น 9,500
   ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง (เถาหยวน, ไทเป, เยหลิ่ว, จิ่วเฟิ่น) 22,000
   ** กรณีไป ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ต้องเช่ารถขั้นต่ำ 2 วัน

   

  ไกด์พูดไทย

  8,500 บาท/วัน

  ไม่บังคับทิป ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง

   

  * ไกด์จะให้บริการในกรณีที่ลูกค้ามีรถหรือเช่ารถเท่านั้น 
  ** จ้างไกด์ขั้นต่ำ 3 วันขึ้นไป กรณีใช้ภาษาอังกฤษได้ เดินทางไม่เกิน 6 ท่าน ไม่ต้องใช้ไกด์