รถเช่าไต้หวันพร้อมคนขับ

  เช่ารถและไกด์ไต้หวัน
  เช่ารถพร้อมคนขับออกทัวร์แบบส่วนตัว จัดกรุ๊ปเอง

  ** อัตราดังกล่าวรวม ค่าแรงคนขับ ค่าน้ำมัน ภาษีทุกชนิด และค่าผ่านทางแล้ว
   alpard

  MPV 7 ที่นั่งพร้อมคนขับ

   รูปแบบการเช่า  ราคารวมสุทธิ (บาท)
   เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม  8,000
   ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง 12,000
   ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง 17,000
   hyundaibus

  Mini BUS ที่นั่งสูงสุด 20 ที่นั่ง

   รูปแบบการเช่า  ราคารวมสุทธิ (บาท)
   เดินทางเที่ยวเดียว ไม่เกิน 2 ชม 9,500
   ออกทัวร์ 5 ชั่วโมง 15,000
   ออกทัวร์ 10 ชั่วโมง 22,000

   

  ไกด์พูดไทย

  8,500 บาท/วัน

  ไม่บังคับทิป ออกทัวร์ 8 ชั่วโมง