การชำระเงิน

  1. ชำระเงินค่าทัวร์เงินสด
  – ชำระที่เจ้าหน้าที่สาขา 47/347 อาคารไคตัค-นาริตะ ชั้นที่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  2. ชำระผ่านบัญชีธนาคารเอเซียออนทัวร์

  บัญชีออมทรัพย์ ( ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ทัวร์ )

  ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
   กสิกรไทย  ทราเวล เว็บ โซลูชั่น จำกัด  เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 575-2-43166-5

   

  บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) ตั๋วเครื่องบินนิติบุคคลหรือองค์กร

  ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
   กสิกรไทย  บริษัท เอเซียออนทัวร์ จำกัด  เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 575-2-45400-2

   

  3.ชำระผ่านบัตรเครดิต

  visa

  จำนวนเงิน       

  รับบัตรเครดิตเฉพาะค่าเช่ารถและค่าจ้างไกด์เท่านั้น